"Kıdem Tazminatı Almak İçin Nereye Başvurulur" ile Etiketlenen Konular

  1475 sayılı Kanununun 14. maddesinde 1999 senesinde 4447 sayılı Kanunun 45. maddesinde yapılan düzenleme ile; ''506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanun’un geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları...