"orman arazisi" ile Etiketlenen Konular

Maliye Bakanlığı'nın ''Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no:352)'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Orman vasfını yitirmiş (2B) arazilerin satışına ilişkin yeni düzenlemeyle tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlarla bu taşınmazların üzerinde bulunan tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımlarda satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak hesaplanacak. Önceki tebliğde (sıra no:345) yer alan ''satış bedeli'' ibaresini ''Tarımsal amaç dışında kullanılan...