"uyap vatandaş" ile Etiketlenen Konular

UYAP Portalı “Ulusal Yargı Ağı Projesi” anlamına gelmektedir. Bu portal Adalet Bakanlığı tarafından halkın hizmetine sunulmaktadır. Uyap Portalı vatandaş girişi ile halk, Türkiye genelindeki icra daireleri ve mahkemeleri artık internetten online olarak takip edebilecek. Uyap Portalı vatandaş girişinin en önemli özellikleri ise; davanın konusunu öğrenme, davanın taraflarını öğrenme, davanın saatini, tarihini öğrenme, davanın değerini öğrenme, davanın  Yargıtay’dan dönüp dönmediğini öğrenme...
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) nedir? Bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişme ile birlikte bilgiye doğrudan doğruya, güvenli ve hızlı bir biçimde ulaşma ihtiyacı bilgi teknolojilerinin önemini ortaya koymuştur. Bu gelişmeye paralel olarak bürokrasi anlayışı değişmiş, elektronik devlet (e-devlet) politikası tüm dünya devletlerinin hedefi olmuştur. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de internet kullanımında önemli ölçüde artış olduğu gözlenmektedir. İnterneti kullanma oranındaki artış kamuda da...