"uyap vatandaş" ile Etiketlenen Konular

UYAP Portalı “Ulusal Yargı Ağı Projesi” anlamına gelmektedir. Bu portal Adalet Bakanlığı tarafından halkın hizmetine sunulmaktadır. Uyap Portalı vatandaş girişi ile halk, Türkiye genelindeki icra daireleri ve mahkemeleri artık internetten online olarak takip edebilecek. Uyap Portalı vatandaş girişinin en önemli özellikleri ise; davanın konusunu öğrenme, davanın taraflarını öğrenme, davanın saatini, tarihini öğrenme, davanın değerini öğrenme, davanın  Yargıtay’dan dönüp dönmediğini öğrenme...
UYAP SMS Bilgi Sistemi UYAP’ın amacı hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulması, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımı, her türlü idari faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesidir. Bu amaca ulaşılabilmesi için; 1. Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile yargı birimlerinin donanım...
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) nedir? Bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişme ile birlikte bilgiye doğrudan doğruya, güvenli ve hızlı bir biçimde ulaşma ihtiyacı bilgi teknolojilerinin önemini ortaya koymuştur. Bu gelişmeye paralel olarak bürokrasi anlayışı değişmiş, elektronik devlet (e-devlet) politikası tüm dünya devletlerinin hedefi olmuştur. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de internet kullanımında önemli ölçüde artış olduğu gözlenmektedir. İnterneti kullanma oranındaki artış kamuda da...