İfraz nedir ?- İfraz ne demektir ?

İfraz nedir

İfraz kelime anlamı olarak ayırma, ayrılma demektir. Gayrimenkuldeki ifraz ise bir özel parselasyon planları vardır bunlar içinde yollar yeşil alanlar ayrılır bu bir parselasyon planıdır. Ama tek bir arazideki ifrazdan bahsediyorsak buda mümkündür fakat kanunda bazı şartları vardır. Ayırdığımız yani ifraz ettiğimiz her bir parçanın kadastral yolla cephesinin olması lazımdır. Cephesi olmayan bir parsel ifraz edilemez yada ifraz edilerek bir yol oluşturulamaz. Ayrıca tarım koruma kanuna göre 5000m’den küçük araziler tekrar ifraz edilemez.

İfraz işleminin parselasyon özelliğinde olan ve olmayan iki çeşidi vardır:

  1. Parselasyon niteliğinde olmayan ifraz (ayırma): Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan sadece bir parselin birden çok parçalara ayrılması işlemidir.
  2. Parselasyon niteliğinde olan ifraz (ayırma): İmar parsellerini oluşturmak amacıyla parseller içersinde yol, meydan, yeşil saha, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

İfraz İçin Gerekli belgeler:

  • Özel çalışan mühendislerce hazırlanmış uygunluğu kadastro müdürlüğünce kabul edilmiş plan ve ekli belgeler,
  • Taşınmazın mal sahibinin veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,
  • Tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayrılan parça sayısı kadar taşınmaz mal sahibinin vesikalık fotoğrafları,
  • Belediye encümeni il idare kurulunun olumlu kararı ve tasdikli örneği gereklidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.