Seçmen Sorgulama

Yüksek Seçim Kurulu YSK Seçmen Sorgulama

Seçme ve seçilme hakkı nedir ?

Vatandaşın yerel ve merkezi karar ve yönetim organlarına (cumhurbaşkanı, başbakan, yerel ve ulusal meclisler, belediye başkanlığı, şehir yöneticiliği vb) kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme haklarıdır.

Ülkemizde seçme hakkına sahip olmak için kamu hizmetinden yasaklı olmamak, seçmen kütüğüne yazılı olma ve 20 yaş ve üstü olma  şartı aranmaktadır.

Seçme hakkına sahip olupta seçmen listelerinde adı olmayanlar ne yapmalıdır?

(Seçim Bilişim Sistemi; 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” ile bu kanunda 5749 sayılı kanunla yapılan değişiklik doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulmakta olan Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmiştir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

 • A) Nüfus Müdürlüğüne Başvuracaklar:
  • 1) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
  • 2) Seçimin yapılacağı tarihte 18 yaşını dolduranlar (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir),
  • 3) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfusça yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir),
  • 4) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
  • 5) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,
  • 6) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)

  Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne her zaman başvurabilirler.

 • B) İlçe Seçim Kuruluna Başvuracaklar:
  • 1) Askerlikten terhis olup da, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
  • 2) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),

  Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.

ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken gözönünde bulundurulmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engelli vatandaşların listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.

Ancak;

Askı dönemi içinde engelli seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “Engelli” kutusu işaretlenir.

 • C) Ceza İnfaz Kurumuna Başvuracaklar:
  • 1) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,
  • 2) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

  Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilirler. Kaynak:www.ysk.gov.tr bknz.)

Seçmen Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır ?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yürütülen yurt içi seçmen sorgulama, yurt dışı seçmen sorgulama, engellilik durumu beyan formu, yapılacak seçimler, seçmen sorgulama, itiraz ve şikayet işlemleri resmi olan www.ysk.gov.tr web sitesinden tüm bu işlemleri yapabilirsiniz.

Seçmen Sorgulama işlemleri TC Kimlik No ile yapılmaktadır. Seçmen sorgulama, seçmen bilgi sorgulama, seçmen işlemleri, seçim sandık bilgisi, seçmen sandık listeleri, Seçim Sandığı sorgulama, Seçmen sorgulama işlemlerinizi aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.