SGK Kıdem Tazminatı Alma Şartları

SGK Kıdem Tazminatı Alma Şartları

1475 sayılı Kanununun 14. maddesinde 1999 senesinde 4447 sayılı Kanunun 45. maddesinde yapılan düzenleme ile; ”506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı Kanun’un geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanacaklardır” denilmektedir.

SGK Gün Sorgulama Linkimize tıklayarak buradan gerekli bilgileri girdikten sonraSgk Prim Gün Sayınızı e-Devlet Şifresi olmadan öğrenebilirsiniz

1-  506 sayılı kanunun 60. maddesine göre,

a- Kadın ya da erkek olsun başkaca bir şart aranmaksızın 7 bin sayısı olanlar ve yahut,

b- Kadın ya da erkek 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 günü olanlar,

2- 506 sayılı kanunun geçici 81/B’ye göre,

Kadınlar 20, erkekler ise 25 tam yıl sigortalılık süresi ile aynı maddede belirtilen gün sayılarına ( 5 bin gün ile 7 bin gün arasında değişir) ulaşmış olanlar,

3- 506 sayılı kanunun geçici 81/C’ye göre,

Genelde ister kadınlar olsun ister erkekler olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3.600 gün sayısını dolduranlar, emeklilik yaşlarını bekleyerek işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

Sgk‘ya çalıştıkları kurumlardan kıdem tazminatı talep etmeden önce ilk yapmaları gereken iş  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Merkez Müdürlüğüne kıdem tazminatı almaya hak kazandıklarına dair yazı almaları sonrasında da müteakip iş sözleşmelerini sonlandıracaktır.  SGK İl Müdürlükleri çalışanların bu taleplerini dikkate alarak ve kendilerine kıdem tazminatına hak kazandığına ilişkin yazıyı vermek zorundadır. SGK  Genel Müdürlüğü’nün 10 Eylül 1999 tarih ve 12-99 sayılı Genelgesi’nde, 08 Eylül 1999 tarihinden sonra kendi istekleriyle işlerinden ayrılan sigortalılara, istekleri  halinde işverenlerine ibraz edilmek üzere genelge ekinde belirtilen yazının verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Etiketler: , ,

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. soner yıldır diyor ki:

    tazmınat nasıl alırım

Yorum Yaz