Vekaletname

Vekaletname

Hukuk Usulu Kanununa göre dava vekaletnamesinin noterden çıkarılması gerekir. Yurt içinde ve yurt dışınca olanlar için vekaletname nerelerden ve nasıl çıkartılmalıdır konuları ele alınmıştır.

Türkiye dışında çıkarılan vekaletnameler bulundukları ülkenin noterlik makamı tarafından onaylı ve “apostille”li (veya konsolosluk onaylı) ya da doğrudan yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından çıkarılmış olmalıdır.

e-Konsolosluk için Tıklayınız.

Genel Vekaletnameler : Üstlenilen iş açıkça belirtilmeksizin Genel Dava Vekaletnamesi olarak çıkarılır. Bu vekaletnamelerde avukata bir davayı takip edebilmesi için gerekli usuli işlemleri müvekkili adına yapabilme yetkisi verilir. Bunun yanında, bu temsili tam olarak kullanabilmek için idari makamlarda basit evrak takibi gibi işlemlere yapabilme, tebligat yapma ve kabul edebilme gibi yetkiler de bulunur.

Genel Dava vekaletnamesinde bazı özel yetkiler : Sulh ve ibra, ahzu kabz en önemli özel yetkilerdir. Sulh yetkisi ilgili olarak avukata müvekkilini temsilen anlaşma yapma yetkisi verilmektedir. Ahzu kabz, avukata müvekkili adına uyuşmazlık konusu olan şeyi alma ve tahsil etme tahsil etme yetkisi verir. Bu yetki avukata her ne kadar alacağı tahsil hakkı veriyor ise de kullanım alanı oldukça sınırlıdır. Avukat, ahzu kabz yetkisi ile müvekkilinin icra takibi ile takip ettiği alacağını tahsil edebilir. Ancak onu temsil ederek müvekkilinin bankada bulunan hesapları ile ilgili işlem yapamaz; hatta bu konuda özel yetkisi yoksa hesap bakiyesini dahi göremez. Tevkil ve azil yetkisi birden fazla avukatın çalıştığı bürolarda avukata verilmesi gereken önemli yetkilerdendir. Bu yetkiler ile avukat dava için başka avukatları da yetkilendirebilir ve onları gerekli gördüğünde görevden alabilir.

Diğer bazı özel yetkiler : Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan hususlarda avukatın müvekkilini temsil etmesi için bu yetkilerin açıkça verilmesi gerekir. Örneğin isim ya da yaş değişikliği davasını avukat bu konuda vekaletnamesinde özel yetki olmaksızın açamaz.

Özel Vekaletname – Boşanma Vekaletnamesi : Resimli olmalıdır. Vekaletnamede yetkinin boşanma ve diğer aile hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda temsile ilişkin olarak verildiği ve dava açılacak eşin ismi yazılı olmalıdır.

Tapu Sicil Müdürlüklerinde taşınmazlara ilişkin tasarruf edici işlemde bulunabilmek için özel vekaletname ve yetkinin açıklanarak verilmesi gerekmektedir.

 

Etiketler: , ,

Bu yazı için 1 yorum yapıldı:

  1. alaattın diyor ki:

    üzerime kayitli radiyo vardi görünmüyor

Yorum Yaz