Aidatını ödemeyen apartman sakini hakkında ne tür işlemler yapılabilir?

Apartmanda aidatlar genel kurulda belirlenir ya da genel kurulda yönetici yetki alır ve bir işletme projesi alarak kat sakinlerine sunar.

Yedi gün içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde işletme projesi uygulamaya girer.

Kat malikleri ya da kiracılar apartmanın işletme projesinde belirtilen giderleri ödemekle yükümlüdür.

İşletme giderlerini belirtilen süre içinde ödemeyen kat maliklerine yönetim kurulu tarafından icra takibi başlatılabilir.

Kiracıdan alınamayan aidatlar mal sahibinden tahsil edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.