Bağ-kur

BAĞ-KUR  MÜRACAAT:
Bağ-kur 2 Eylül 1971 tarihinde 1479 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Kendi adına bağımsız çalışanların sosyal güvenliklerini sağlayan bir sosyal sigorta kurumudur. Bağ-kur kanunu’na göre sosyal güvenlik kuruluşlarından (Emekli Sandığı, SSK ) herhangi birine prim veya kesecek ödemeyenlerin kendi adına bağımsız çalışanlar, Bağ-kur sigortalılığına hak kazanabilirler. Bağ-kur Kanunu’na göre sigortalılık niteliği zorunlu ve isteğe bağlı olarak iki şekilde kazanılabilir. Tacirlerin Bağ-kur’a sigortalı olarak kaydolmaları zorunludur. Kimlerin Bağ-kur sigortalısı alacakları Kanun yönetmeli hükümlerine göre belirlenmiştir.
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ ZAMANI:
Bağkur sigortalılığın meslek kuruluşunu yazılarak nam ve hesabına çalışmaya başlandığı tarihte başlar.
BAĞ-KUR’A İLK GİRİŞ:
Bağ-kur Kanunu’na göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 5 ay içinde kuruma başvurarak kuruma hazırlanan giriş bildirgesini doldurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Bu sure içerisinde başvuruda bulunmayanlar kurumca otomatik olarak kayıt ve tescil edilirler.
BASAMAK SEÇME:
Sigortalı sigortalılığın tarihte ilk 12 basamaktan seçer ve en geç 3 ay içinde kuruma vereceği giriş bildirgesi veya dilekçesine yazılı olarak bildirirler.
BASAMAK YÜKSELTME:
İlk 5 basamakta basamak yükseltme her yılsonunda kurum tarafında sigortalının isteğine bakılmaksızın kendiliğinden yapılır. 6 basamaktan sonra ise, bulunduğu basamaktan 2 tam yılını doldurmadıkça ve yazılı talepte bulunmadıkça ve sıra dışında basamak yükseltilemez.6 basamaktan itibaren basamak yükseltmek için 6 ay öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş olması şarttır.
BAĞ-KUR PRİMLERİNİN  ÖDENMESİ:
Sigortalı basamağına esas olan aylık prim borcunu, ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorundadır. Sigortalını ödeyeceği primler ve bağlanacak aylıkların hesabında, tespit edilen basamak göstergelerinin her yıl genel bütçe kanunu ile kabul edilen kat sayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas tutulur.
Sigortalılar tarafından ödenmesi gereken primler, süresi içinde kısmen veya tamamen ödenmezse, sürenin bittiği tarihten başlayarak gecikilen her ay için 6183 sayılı Kanun’da belirlenen gecikme zammı oranları uygulanarak sigortalılardan tahsil edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.