Doğum İzni Parası Nasıl Alınır?

Doğum İzni Parası Nasıl Alınır?

Anne olacak adayların ve annelerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de doğum izni parası ne zaman alırım?, doğum izni parası nasıl alınır? sorularıdır. Doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 haftada hamile kadın işyerinde çalışmaz izinlidir. Fakat hamilelik iyi geçiyorsa doktordan alınan çalışabilir raporu ile hamileliğinizin 37. haftasına kadar çalışabilirsiniz. Böylece doğumdan sonra12 hafta doğum izni kullanılabilir. Çalışmadığı 16 haftanın parasını da SGK kadına öder. İşverenler ise isterse bu sürede ücret ödeyebilir ve sonra kadının SGK’dan aldığı parayı kendilerinden isteyebilir.

DOĞUM İZNİ PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre;

“c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) ile (b) bendinde (Bağ-Kur’lu) belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,

d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) ile (b) bendinde (Bağ-Kur’lu) belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,

geçici iş göremezlik ödeneği verilir.”

DOĞUM İZNİ PARASI NASIL HESAPLANIR?

SSK’lı çalışan doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 360 gün içinde en az 90 gün adınıza SSK primi ödenmiş olması şartıyla, SGK’dan 16 haftalık (112 günlük) süre için SGK’dan son 3 aylık brüt ücret ortalamanızın üçte ikisi kadardır. Sizin son üç aylık SGK’ya bildirilen brüt ücret ortalamanız aylık 3000 lira ise bu rakamın üçte ikisi 1980 lira olacaktır ki bu rakamdan genelde net ücrete yakındır.