Doğumun Aile Kütüğüne Tescili

Sıfır – Altı Yaş Çocukların Tescili

Bir ay- Yetmişiki ay arası çocukların tescili için yapılan bildirimlerde doğum tutanağı düzenlenir. Ayrıca beyanda bulunanın bildirim süresini geciktirmesi ile ilgili savunması alınarak imzalatılır.

 

Altı – On Sekiz Yaş Arası Çocukların Tescili

Altı yaş (72 ay )- on sekiz yaş (216 ay ) arası çocukların bildirimleri yapılırken çocuğun nüfus idaresine getirilmesi gerekmektedir. Çocuk görüldükten sonra yaş tespit formu düzenlenir. Nüfus memuru, nüfus müdürü ve şef tarafından imzalanan form sağlık ocağına gönderilir. Yaş tespit formunda belirtilen yaşa göre doğum tutanağı hazırlanarak açıklama kısmına gerekli bilgiler eklenir.

 

 

 

Doğum Bildirimi ve Nüfusa Kayıt İşlemleri İçin Tıklayınız.

 

 

Zamanında Bildirilmeyen Doğumlar

Kanuni süreç dolduktan sonra yapılan, altı yaşını doldurmamış çocukların doğum tarihinin tespitinde beyan dikkate alınır. Altı yaşını doldurmuş çocuklarda ise resmi sağlık kuruluşları yaş tespitini yapar. Doğum belgesi sunulması halinde yaş tespitine gerek duyulmaz.

 

 

Sahipsiz ve Zihinsel Özürlü Çocukların Tescili

Yaşı küçük,kendisini anlatamayan bulunmuş çocukların nüfus kütüklerine kaydı ilgili kurumların tutanaklarına veya ilgililerin beyanlarına bağlı olarak bulundukları yerin nüfus müdürlüğünce yapılır.

Onsekiz yaşından büyük zihinsel özürlülerin tescili mahkemece belirlenen kayyımları bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler tam teşekkül devlet hastanesinden alınan sağlık raporu ile nüfus müdürlüğüne yapılmaktadır.

Bunlar hakkında hazırlanan tutanaklarda gerekli bilgiler belirtilmemiş ise nüfus müdürlüğü tarafından isim-soyisim ve anne-baba adı verilir. Doğum tarihi ise resmi sağlık kuruluşlarınca belirlenir

 

 

Aile Kütüğüne Tescil Edilmeden Ölen Çocukların Tescili

Doğumdan sonra kaydı yapılmadan ölen çocukların ölüm tutanakları nüfus idarelerine teslim edilmelidir. Bu tutanaktaki bilgilere dayanılarak tutulan doğum tutanağı ile sırasıyla aile kütüğüne kayıt gerçekleşir.

Ölü doğan çocuklara ait bildirim kabul edilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.