E Devlet İstirahat Parası Sorgulama

E Devlet İstirahat Parası Sorgulama

SGK rapor parası sorgulama işlemi ile işinizden ötürü almış olduğunuz rapor paralarının yatıp yatmadığını öğrenmeye yöneliktir.

Sigortalının çeşitli sebeplerden ötürü iş kazasın geçirmiş olması, meslek hastalığına yakalanması ya da rahatsızlık ve analık hallerinde, Kurumca yetkilendirilen doktor ya da sıhhat heyeti raporlarında belirtilmiş zaman diliminde istirahat yapması ve belli bir süre çalışamama halidir. Rapor parası sorgulama işleminin yasadaki tanımı  iş göremezlik belgesidir.

Belli Bir Süre iş göremezlik raporu alan değil kriterlere uygun olarak belirlenmiş şartlara göre SOSYAL GÜVENLIK KURUMU aracılığıyla çalışana ödenir. İnternet üzerinden yapılmış olan müracaat incelenerek elektronik ortamdan tediye yapılır ve sigortalı iş göremezlik ödeneğini Ziraat Bankası aracılığıyla alabilir.

SGK Rapor Parası Nereden Alınır?

  1. PTT Şubeleri
  2. Ziraat Bankası

Sgk rapor parası edinilen raporla ilgili dokümanların SGK’ya erişmesinin ardından kurum aracılığıyla yapılmış olan analiz sonucu olarak sonuçlandırılır. Yapılmış Olan incelemeden ardından belli bir süre iş göremezlik ödeneği ödemesini  SGK ile Anlaşmalı PTT şubelerine ya da Ziraat Bankasına yatırır.

İstiraat parası diğer değişle rapor parası çalışamadığımız ve rapor alarak geçirdiğimiz bir döneme ait çalıştığımız kurumdan alamadığımız maaşın sgk kurumundan verilmesidir.

Çalışanların rahatsızlıklarından dolayı iş göremez durumunda hastanelerden aldıkları istirat raporuna karşılık SGK bu döneme ait parayı gerekli şartlar sağlandıktan sonra ptt şubelerine yatırır.

İstiraat parası yatırılıp yatırılmadığını edevlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak kontrol edebilirler.

Geçici olarak düzenlenmiş olan istiraat raporunun bir örneğini çalıştığımız kuruma teslim etmemiz ve çalıştığımız kurumun sgk  bildirmesi gerekir.

İş veren kurum çalışan hakkında gerekli tüm bilgileri sosyal sigortalar kurumuna eksiksiz olarak bildirmeli ve sgk da ne kadar rapor parası ödeneceğini bu bilgileri esas alarak düzenlemekle yükümlüdür.