Doğum Bildirimi ve Nüfusa Kayıt İşlemleri

Bildirim Şekli

Doğum bildirimi; doğum belgesine dayalı olarak veya sözlü beyana dayalı olarak iki şekilde yapılır. Yurt dışı doğum bildirimleri; doğum yapılan hastaneden alınmış doğum belgesinin dış temsilciliğe verilmesi veya doğum belgesinin Türkçe örneğinin, nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri ile çocugun ismini belirtir dilekçe eklenerek  ilçe Nüfus Müdürlüklerine veya dış temsilciliklere elden veya posta  ile bildirimi yapılır.

Doğum Bildirimi Zorunluğu ve Süresi

Dünyaya gelen her bireyin,doğum itibari ile Türkiye’de otuz gün içinde bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında yaşayanlar için altmış gün içinde dış temsilciliklere bildirimi gerekmektedir.

Doğum Bildirim Yükümlülüğü

Doğum bildirimleri nüfus memurlarınca doğum tutanaklarına aktarılır. Bildirim; anne-baba tarafından yapılabileceği gibi bunların bulunmaması halinde büyükanne, büyükbaba veya yetişkin kardeşler tarafından doğum belgesi beraber veya sözlü olarak yapılabilir.

Bildirim yükümlülüğü ile ilgili detaylı bilgiye erişim için http://www.nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Doğum Bildirimi Tutanaklarının Düzenlenmesi
Nüfus müdürlüklerine doğum bildirimi yapıldıktan sonra memur tarafından üç nüsha olarak doğum tutanağı hazırlanır. Bildirimi yapanın adı ve soyadı, doğum tarihi ile adres bilgileri ilgili yerlere yazıldıktan sonra bildirimi yapana okutulur. Tutanak doğru olduğu taktirde bildirimi yapan kişi ile düzenleyen memur ve onaylayan nüfus müdürü tarafından tutanaklar imzalanır. Doğum tutanakları üzerinde herhangi bir oynama yapılamaz yanlışlık halinde tekrar düzenlenir.

Detaylı bilgiye erişim için http://www.nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.