Fezleke Nedir ?

Fezleke bir kurum yada kuruluş tarafına açılacak adli veya idari soruşturma için hazırlanan ön rapor olarak adlandırılabilir. Fakat fezlekeler iddianamelere benzetilebilir  ancak suçun yada soruşturya konu durumu niteliği ile ilgili verileriçermektedir.

Fezleke Türkiye’de yargı dokunulmazlığı olan kimseler (resmi görevliler, milletvekilleri, bakanlar) için hazırlanır. Bu kimseler hakkında doğru dava açılamadığından haklarında dava açabilme ve soruşturma izni alınması için hazırlanır. Fezleke kişinin çalıştığı kurum ve kuruluşa gönderilir. Milletvekilleri ve bakanlar hakkında açılan fezlekeler  Adalet Bakanlığı’na gönderilmektedir. Adalet Bakanlığı gerekli görürse fezlekeyi başbakanlık yolu ile TBMM başkanlığına gönderir. Daha sonra fezleke mecliste görüşülür ve oylamaya sunulur. Oylamanın sonucuna göre fezleke konusu yada fezleke konuları hakkında meclis soruşturması başlatılır.

Meclis soruşturması sonucuna göre suçun Yüce Divan’da yargılanıp yargılanmayacağı karara bağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.