İş Arama İzni Nedir? Nasıl Kullanılır?

İş Arama İzni Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir kişi, çalıştığı yerin koşullarından ve ya ücretinden memnun değil ise kendisine düşüncelerine uygun yeni bir iş arayabilir. İş arama izni işçinin hayatını devam ettirebilme, arama süresince sıkıntıya düşmemek için çıkarılan bir haktır. İş arama izni 4857 sayılı İş Kanunu yasasında bulunmaktadır.

İŞ ARAMA İZNİ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu yasasının yirmi yedinci maddesine göre iş arama izni şu şekilde tanımlanmaktadır: Bir işçi işinden herhangi bir nedenden dolayı memnun değilse işveren işçiye iş arama izni vermek zorundadır. İşçi belirlenen süre boyunca iş arayabilir. İş aradığı sürede mevcut işinden –çalışmadığı aralık için- herhangi bir ücret kesintisi yapılmaz. İşveren yasalara göre bu izni vermek mecburiyetindedir.

İş arama izni günde en az 2 saat olmak zorundadır. Bir işçi günde 2 saat iş arama izni kullanacağı gibi iş arama izni sürelerini toplayıp bir seferde de kullanabilir. Bu durumda da alacağı ücrette bir kesinti bulunmayacaktır. Bu gibi durumlarda işçi, işvereni bilgilendirmelidir.

 

İŞ ARAMA İZNİ NASIL KULLANILIR? – NASIL HESAPLANIR?

İş arama izninin nasıl kullanılacağını bir örnek vererek anlatalım; Bir kişi en az 3 yıl bir işyerinde çalıştıysa asgari olarak ihbar süresi 8 hafta kadardır. Bu sekiz hafta içerisinde işçi, işyerinde günlük 2 saat gibi bir çalışma izni bulunmaktadır. Bu işçinin 7 günün 6 gününü çalışarak geçirdiğini düşünürsek 2×6= toplam 12 saat haftalık, sekiz haftada ise 8×12= 96 saat kadar izni olacaktır. Eğer bu kişinin günlük yedi buçuk saat çalışma süresi varsa 96/7.5= yaklaşık 13 gün çalışma izni olmuş olacaktır.