Doğum Bildirimi ve Nüfusa Kayıt İşlemleri

Bildirim Şekli

Doğum bildirimi; doğum belgesine dayalı olarak veya sözlü beyana dayalı olarak iki şekilde yapılır. Yurt dışı doğum bildirimleri; doğum yapılan hastaneden alınmış doğum belgesinin dış temsilciliğe verilmesi veya doğum belgesinin Türkçe örneğinin, nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri ile çocugun ismini belirtir dilekçe eklenerek  ilçe Nüfus Müdürlüklerine veya dış temsilciliklere elden veya posta  ile bildirimi yapılır.

Doğum Bildirimi Zorunluğu ve Süresi

Dünyaya gelen her bireyin,doğum itibari ile Türkiye’de otuz gün içinde bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında yaşayanlar için altmış gün içinde dış temsilciliklere bildirimi gerekmektedir.

Doğum Bildirim Yükümlülüğü

Doğum bildirimleri nüfus memurlarınca doğum tutanaklarına aktarılır. Bildirim; anne-baba tarafından yapılabileceği gibi bunların bulunmaması halinde büyükanne, büyükbaba veya yetişkin kardeşler tarafından doğum belgesi beraber veya sözlü olarak yapılabilir.

Bildirim yükümlülüğü ile ilgili detaylı bilgiye erişim için http://www.nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Doğum Bildirimi Tutanaklarının Düzenlenmesi
Nüfus müdürlüklerine doğum bildirimi yapıldıktan sonra memur tarafından üç nüsha olarak doğum tutanağı hazırlanır. Bildirimi yapanın adı ve soyadı, doğum tarihi ile adres bilgileri ilgili yerlere yazıldıktan sonra bildirimi yapana okutulur. Tutanak doğru olduğu taktirde bildirimi yapan kişi ile düzenleyen memur ve onaylayan nüfus müdürü tarafından tutanaklar imzalanır. Doğum tutanakları üzerinde herhangi bir oynama yapılamaz yanlışlık halinde tekrar düzenlenir.

Detaylı bilgiye erişim için http://www.nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İntifa Hakkı Nedir ?

İntifa hakkı, bir başkasına ait olan taşınır veya taşınmazı kullanma ve ondan yararlanma hakkıdır. Mülkiyet hakkından sonra ayni haklar içerisinde en kuvvetli olandır. Şahsi irtifak hakları sınıfına girmekle sahibine tam yararlanma hakkı sağlar. Ancak bunun aksi sözleşmede kararlaştırılabilir. Yani bu hak sınırlandırılabilir. Örneğin; bir şahıs bahçenin içerisindeki evde oturma hakkını çocuğuna verirken bahçedeki ağaçların meyvelerini toplama hakkını kendine saklayabilir.
Taşınmazın mülkiyetini kuru (çıplak) mülkiyet ve intifa(yararlanma hakkı ) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Kuru mülkiyet hakkı sahibi asıl malik olmakla beraber taşınmazını (ev,bağ,bahçe v.b) kullanamaz, sürüp ekemez, meyveleri toplayamaz ve kiraya veremez. Bu haklar intifa hakkı süresi boyunca veya hak sahibinin ölümüne kadar intifa hakkı sahibine aittir. Medeni kanunun 795. maddesine göre intifa hakkının taşınmazlarda geçerli olabilmesi için tapu senedine tescil ettirilmiş olması gerekir. Yani geçerlilik şartı resmi senede bağlıdır. Taşınmazlarda ise intifa hakkının kazanılması ve tescilinde aksine düzenleme olmadıkça mülkiyete ilişkin hükümler uygulanır.

Kuruluş şekillerine göre intifa hakkının üç çeşidi vardır:

1- Sözleşme ile kurulan intifa hakkı,

2- Yasal intifa hakkı,

3- Mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı.

Sözleşme ile kurulan intifa hakkı bir taşınmazın maliki nasıl taşınmazını satabiliyorsa bir üçüncü kişi yerine de intifa hakkı tesis edebilir. Bu üçüncü kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişilerde olabilir. Uygulamada çoğunlukla bir taşınmazın tamamına sahip olan kimse intifa hakkını üzerinde tutarak kuru mülkiyetin satışını yapmakta. Bu yolla intifa hakkının kütüğe tescili zarureti doğmaktadır.

Kanuni intifa haklarını da üçe ayırabiliriz:

1- Mirasta sağ kalan eşin intifa hakkı,

2- Anne ve babanın velayetleri altındaki küçüğün malları üzerindeki intifa hakkı,

3- Kocanın karısının malları üzerindeki intifa hakkı.

23 Kasım 1990 tarihi ve 3678 sayılı kanunla sağ kalan eşin mirastan kalan intifa hakkı kadırılmıştır. Bu tarihten sonraki ölümlerde eşin intifa hakkını seçmesi mümkün değildir.
Mahkeme kararına istinaden kurulacak intifa haklarında mahkeme kararının kesinleşmiş olması şartı aranır. İntifa hakkı süreli veya süresiz hak sahibinin hayatı boyunca olmak üzere tanınabilir. Süresiz tanınması halinde veya hak sahibinin hayatından daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde sürenin hak sahibinin hayatıyla sınırlı olduğu kabul edilir. Tüzel kişilerde ise en çok yüz sene öngörülebilir. Öngörülen süreden önce tüzel kişinin sona ermesi halinde hak son erer. İntifa hakkı bedelli olabileceği gibi bedelsiz de olabilir. Bedelli ise intifalı satış hükümleri, bedelsiz ise intifalı bağış hükümleri uygulanır.

İcra Dosyası Sorgulama

İcra Dosyası Sorgulama yaparak çeşitli sebeplerden ötürü ödenmeyen borçlarınız ile ilgili hakkınızda icra davası olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bankalar, senet imzalama, devlet kurumlarına olan borçlar, kişisel borçlar, kefil olma ve daha birçok sebepten ötürü hakkınızda icra davası açılmış olabilir. İcra yolu ile teminat altına alınmış maddi değere göre sizin maddi varlıklarınız ile ilgili işlem yapılır.

Ev, Arsa, Maaş, Araba, Eşyalar icra takibine konu olabilecek ayrıntılar arasında bulunmaktadır. İcra dosya sorgulama yaparak yukarına saydığımız sebeplerden ötürü bir davanız var mı bunu öğrenebilirsiniz.

İcra İşlemi Nedir, Nasıl Başlatılır?

İcra işlemi kişilerin hukuka konu olmuş borçlarından ötürü kazanılan dava’da borcun tahsil edilmesinin sağlanmasıdır. Bunun için icra eksperleri devreye girerek eşya analizi yapmakta ve maddi boyutuna göre alacaklının borçlarının tahsili gerçekleştirilmektedir. Eğer hakkınızda herhangi bir borç kararı var ise GİB üzerinden bunu öğrenebilirsiniz. Borcunuzu kısa süre içerisinde ödememeniz halinde icra takibi başlatılır.

E Devlet İcra Dosyası Sorgulaması Nasıl Yapılır ?

Devletin son yıllarda tüm resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemleri internet üzerinden vatandaşa sunması devletin temiz ve şeffaf toplum olgusunun bir parçasıdır. Bu olgunun böyle devam etmesi tabiki hem vatandaş hem de devlet açışından veya vatandaşın devlete devletinde vatandaşa olan görev ve sorumluluklarını yarine getirmesi açısından çok önemlidir. Bütün devlet hizmetlerini internet üzerinden vatandaşa sunmak için e devlet sistemi geliştirilmiştir. Devlet bu sistemi tüm vatandaşlara kullandırmayı hedeflemiştir. Edevlet giriş yaparak E devlet sistemi ile E Devlet İcra Dosyası Sorgulaması yapabilmek  için e devlet şifresi almanız gerekmektedir. E devlet şifrenizi PTT şubelerinden 4 TL karşılığında alabilirsiniz.

İcra Dosyası Takibi Nasıl Yapılır ?

İnternet Kullanımı artışı ile resmi dairelerdeki aşırı yoğunlukta e devlet sistemine kaymış durumda. E devlet sisteminden yapabileceğimiz sorgulamalar arasında icra dosyası sorgulama hizmeti de mevcuttur. İcra sorgulama işlemleri tüm vatandaşlarımızın kullanması gereken bir sistemdir. Bir çok vatandaşımız bu hizmetin hayata geçmesinden sonra haklarında açılan icra davaları öğrenmişlerdir.

Uyap İcra Dosyası Sorgulama

UYAP ve E devlet sisteminin ortaklaşa çalışması olan icra dosyası sorgulama hizmeti son üç yıldır hayatımızda vardır. İcra dosyası sorgulama hizmeti ile üzerinize herhangi bir icra işlemi varmı yokmu öğrenebilirsiniz. Bunun için bilmeniz gereken TC kimlik numaranızdır.

İcra Sorgulama Nasıl Yapılır?

İcra sorgulama işlemi artık internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. UYAP sistemi üzerinden mahkemeye yansımış olan icra konularında borç bilgileri alınmakta ve hakkında verilen karar ayrıntısına ulaşılabilmektedir. Uyap icra dosyası sorgulama yapmak için UYAP sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Uyap vatandaş sorgulamaları üzerinden icra takibi hakkında detaylı bilgilere kısa sürede ulaşabilirsiniz.

 

UYAP icra dosya sorgulama hizmetini kullanmak çok basittir. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfada TC numaranızı giriniz ardından resimdeki doğrulama kodunu giriniz ve giriş butonuna basınız eğer hakkınızda her hangi bir icra dosyası varsa karşınıza gelecektir. İcra dosya sorgulama işleminin ayrıntılarına ulaşmak için çıkan sonuç üzerine tıklamanız yeterlidir.

 

Uyap portalı kurum girişi

Adalet bakanlığı tarafından halkın / kurumların hizmetine sunulan UYAP sistemi sayesinde davaları kolaylıkla takip edebilirsiniz. Uyap Portalı kurum girişi sayfası sayesinde ise kurumunuzun ya da şirketinizin davalarını online olarak internetten takip edebileceksiniz. Davaların tarafları, günü, saati, durumu gibi birçok bilgiye bu sistem üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Uyap Kurum Portalı Nasıl Kullanılır?

Bu portalı kullanabilmeniz için şirketinizden bir kişiyi yetkilendirmeniz gerekmektedir. Bu kişi portal üzerinde de yetkili olarak görülecek ve giriş yapabilmesi için birkaç yöntemi temin etmesi gerekecektir. Bu giriş yöntemleri mobil imza ve elektronik imzadır. Kişi bu yöntemlerden herhangi birini temin ettiğinde Uyap Portalı kurum girişi yapabilecektir. Ayrıca kurumlar için bu portalı kullanmak maksadıyla birkaç belgeyi de Adalet Bakanlığına sunması gerekmektedir. Bu belgelere UYAP Kurum portalı resmi web sitesinde bulabilirsiniz.

Uyap Kurum Portalı Kullanım Ücretleri

Kurum portal girişini kullanmanız için belli bir kullanım ücreti alınmaktadır. UYAP’a kayıtlı olan dosya sayısı 1000’e kadarsa yıllık 10 TL (dosya başına), eğer 1000 ila 10000 arasındaysa 5 lira, 10000 ila 100000 arasındaysa 1 lira, eğer 100000 ila 500000 arasındaysa 50 kuruş, daha fazlası için ise dosya başına 25 kuruş kullanım ücreti alınmaktadır. Ödemeler Vakıfbank’a yıllık olarak yapılacaktır.

Uyap Portalı Kurum Girişi

Kurum portalına giriş için öncelikle https://kurum.uyap.gov.tr adresine girmelisiniz. Bu sayfadan giriş için Mobil imza, Elektronik imza ya da E-devlet yöntemlerinden birini seçebilirsiniz.

 

 

Uyap Portalı Vatandaş Girişi

UYAP Portalı “Ulusal Yargı Ağı Projesi” anlamına gelmektedir. Bu portal Adalet Bakanlığı tarafından halkın hizmetine sunulmaktadır. Uyap Portalı vatandaş girişi ile halk, Türkiye genelindeki icra daireleri ve mahkemeleri artık internetten online olarak takip edebilecek. Uyap Portalı vatandaş girişinin en önemli özellikleri ise; davanın konusunu öğrenme, davanın taraflarını öğrenme, davanın saatini, tarihini öğrenme, davanın değerini öğrenme, davanın  Yargıtay’dan dönüp dönmediğini öğrenme gibi konulardır. Bu bilgilere ulaşabilmek için tek yapmanız gereken “Uyap Portalı vatandaş girişi” ile sisteme giriş yapmanızdır.

UYAP PORTALI VATANDAŞ GİRİŞİ

Uyap Portalı vatandaş girişi için 4 yöntem bulunmaktadır. Bunlar: Elektronik imza, Mobil imza, E-devlet ve İmzasız yöntemleridir. Bu yöntemlere giriş yapabilmek için öncelikle UYAP’ın vatandaşların girişi için oluşturduğu web sitesine giriş yapmak gerekiyor. https://vatandas.uyap.gov.tr adresinden UYAP Vatandaş’a girebilirsiniz. Elektronik imza (E-İmza) yöntemini seçip bu portala giriş yapmak istiyorsanız bilgisayarınızda Java programının bulunması gerekiyor. Aynı zamanda internet tarayıcınız da bu programı çalıştırabilmeli. Mobil imza (M-İmza) yöntemi ile telefonunuz ve T.C. Kimlik numaranız ile sisteme anında giriş yapabilirsiniz. Bu yöntem Avea ve Turkcell kullanıcıları için geçerlidir. Bir diğer giriş yöntemi ise E-Devlet üzerinden giriştir. Eğer E-devlet uygulamasını kullanmayı biliyorsanız bu yöntem sayesinde de girişinizi yapabilirsiniz. Uyap Portalı vatandaş girişi için en çok tercih edilen giriş yöntemi ise “İmzasız” yöntemidir. İmzasız yöntemi sayesinde sadece T.C. Kimlik numaranız giriş için yeterlidir. Bu yöntemle girişinizi yaptığınızda “Bulunan Dosyalar” bölümü altından istediğiniz bilgiye erişebilirsiniz.