KKTC Denklik İşlemleri

KKTC okuyan türk öğrenciler için denklik işlemleri Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır ve  ÖSYM tarafından yerleştirilme şartı aranmaktadır.

28.09.2011 tarihli bakanlar kurulunun ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde KKTC Denklik anlaşması imzalanmıştır. Bu  anlaşma, 24 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

KKTC Denklik Anlaşmasının uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2012 tarihli toplantısında uygulanma açısından;

1- 2011/2012 eğitim öğretim yılı Bahar yarı yılından itibaren mezuniyete hak kazanacak olan öğrencilerden; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimlerini tamamlayanların Kurulumuza denklik başvurusunda bulunmamaları,

(Ancak diplomanın ibraz edileceği kurum tarafından anlaşmaya uygunluğunun tespit edilebilmesi için; diplomayı veren yükseköğretim kurumu tarafından diploma arka yüzünde adayın ÖSYM tarafında yerleştirilerek mezuniyete hak kazandığının belirtilerek imzalanması ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.)

2- Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görenlerin (TC vatandaşları, çift uyruklular [KKTC-TC] ve yabancı uyrukluların) denklik başvurusunda bulunmalarına,

3- 2011/2012 eğitim öğretim yılı Bahar yarı yılından önce mezun olanların, almış oldukları diplomaların anlaşma hükümlerine uygunluğunun tespitinin Kurulumuzca yapılmasına karar verilmiştir.

Denklik başvuru evraklarını elden veya posta yoluyla YÖK Başkanlığına ulaştırabilirsiniz.

ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi-BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539-BİLKENT/ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.