SSK Erkeklerin Emeklilik Şartları

SSK Erkeklerin Emeklilik Şartları

SSK erkeklerin emeklilik şartları ile ilgili olarak kapsamlı bilgi vermeden önce, ssk kavramının ne olduğunu, neyi ifade ettiğini ve bu grupta yer alan kişilerin ne gibi şartlarda olması gerektiği ile ilgili olarak ön bilgilerin verilmesi konunun anlaşılabilirliği açısından daha faydalı bir davranış olacaktır.

SSK kavramı 2008 yılından önce yaygın kullanılan ve hemen hemen herkesin bildiği bir kavramdı. Bu tarihten sonra ise yerini 4A hizmet bilgisi kavramı aldı. Bu kavram ile kastedilen şey, özel sektörde çalışan kimselerin işveren tarafından primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmasıdır. Bu sayede özel sektörde çalışan bireyler hem yaptıkları iş karşılığında belirli bir miktarda ücret almakta, hem de sağlık sigortası ve ilaç alma gibi önemli konularda ücretsiz hizmet almaktadırlar. Çalışan vatandaşın aldığı sağlık hizmetinden birinci dereceden ailesi de faydalanmaktadır. Hal böyle olunca çalışan vatandaşlar için oldukça önemli bir kondur.

Bu bilgilerden sonra sıra erkek ssk’lılar için gerekli olan emeklilik şartlarına değinmeye geldi. Erkekler için önem arz eden nokta, ilk sigorta başlangıç tarihi ne kadar erken ise emekli olma yolunda aranan yal ve prim gün şartı o kadar düşük değerlerde olmaktadır.

1999 yılından önce ilk sigorta girişleri yapılan vatandaşların içinde bulunduğu duruma değinecek olursak; üç durum söz konusudur.

1.1999 yılından başlayarak 2008 yılına kadar olan süre zarfında ilk sigorta girişleri yapılan erkekler için göz önüne alınacak durumlar şöyledir:

1999 yılından başlayarak 2008 yılına kadar geçerli olan süre zarfında işe girişleri yapılan vatandaşların 25 yıl sigortalılık süresi, sonrasında 58 yaşını doldurmuş olma ve son olarak 5975 prim günü ödemesi yapması gerekiyor.

1999 yılı ve sonrasında iş girişleri yapılan erkeklerin emekli olabilmesi için 60 yaşını ve 7000 günü tamamlamış olması gerekmektedir.

Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile emekli olma şartları:

Bu durumda söz konusu çalışanın 60 yaşını doldurmuş olması ile birlikte 25 yıl kadar bir süre sigortalı olarak çalışması ve an az 4500 gün prim ödemesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda rahatlıkla emekli olabilmektedirler.

E-Devlet sisteminin bize sağladığı bir diğer kolaylık ise e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak, emeklilik ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabilmemizdir.