Vergi incelemesi nasıl yapılır?

Artık Maliye Bakanlığı bünyesinde bilgisayar sistemi çerçevesinde mükellefler, incelenecek mükellefler, kırmızı hatla düşen mükellefler seçilir bunlar ilgili birimlere gönderilir. Daha sonra teftişe yani müfettişlerin olduğu organizasyona bu mükellef bilgileri iletilir. Her bir vergi müfettişi kendisine gelen bilgiyi aldığı takdirde öncelikle mükellefi yazılı olarak daireye davet eder. Bu davetin amacı mükellefe hangi konuda incelemeye alındığını bildirmek ve işe başlama tutanağını imzalatmaktır.

İşe başlama tutanağı imzalandıktan sonra mükelleften defter ve belgeler istenir , bunun üzerine vergi müfettişi incelemeleri bu  defter ve belgeler üzerinden yapar, kafasına takılan hususlar olduğu takdirde bunları mükelleflere sorar.Daha sonra mükelleflerden aldığı cevaplarla kendi görüşlerini içeren vergi inceleme tutanağını hazırlar. Vergi inceleme tutanağını baz alarak vergi inceleme raporunu düzenler . Düzenlenen vergi inceleme raporlarında mükelleflerin muhtelif hakları vardır.

MÜKELLEFİN VERGİ İNCELEME RAPORUNA İLİŞKİN HAKLARI NELERDİR ?

1)Uzlaşma talep edebilir

2)Uzlaşma talep eder, uzlaşmadığı takdirde yargıtaya gidebilir

3)Mükellef kendisinin haklı olduğuna inanıyorsa direk yargıtaya gidebilir

İnceleme raporu değerlendirme komisyonuna gittikten 15 gün sonra defter ve belgeler mükelleflere iade edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.