Yoklama Sorgulama

e devlet askerlik yoklama sorgulama

Yoklama işlemleri dört yıl ve üzeri lisans, fakülte, yüksekokul ile yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar, o yıl askerlik çağına girenlerle beraber 01 ocak günü itibari ile ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar en yakın askerlik şubesi başkanlığına, yurtdışındaki konsolosluklara başvurup yoklama sorgulama yaptırmaları gerekmektedir. Askerlik Yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı takibine alınırlar.

Askerlik Yoklaması yapılırken istenen belgeler nelerdir ?

1-  2 Adet vesikalık fotoğraf,

2- Nüfus cüzdanı (Kimlik bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir.),

3- Dilekçe ,

4- Diploma, diploma yerine geçen mezuniyet çıkış belgesi veya mezuniyetine dair resmi yazı (ilgili makama ) aslı ile üç suret tıpkı çekimi,

5- Bonservis, sertifika veya kurs belgesi aslı ve fotokopisi,

6- Trafik sürücü belgesi ve fotokopisi,

7- Bölgenizde Verem Savaş Dispanseri varsa, verem taraması sonuç belgesi (varsa).

8- Yurt dışından mezun olanlardanYÖK tarafından verilen üzerinde mühür,soğuk damga veya sıcak baskı hologramı bulunan yüksek öğrenim gördükleri süreyi gösteren “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma yada mezuniyet belgesinin aslı ve noter tastikli Türkçe tercümesinden üçer adet

9- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan yüksek öğretim kurumlarının lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilenlerden;

a-  2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlardan denklik belgesi yerine YÖK tarafından verilen bilgilendirme yazısı istenir.

b-  2011-2012 eğitim öğretim bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan ise diplomalarında “kimlik numarası/ÖSYM numarası, yerleştirme yılı/şekli, yerleştiği program, bitirdiği program, tanzim eden, ad/soyad bilgileri ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onayı aranır ve ayrıca diploma denklik belgesi istenmez.

c- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen tüm yükümlülerden Yoklama işlemleri için denklik belgesi istenir.

10- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından yoklama işlemleri için diploma denklik belgesi istenmez.

11- Sağlık durumu hakkında bilgi formu.

12- Yoklaması yapılan yükümlülere hangi celp döneminde sevk edileceğini gösterir askerlik durum belgesi verilir.

13- Yükümlülerin müteakip askerlik durum belgesi taleplerinde, vekâletname aranmaksızın nüfus cüzdanı ibrazı ile anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlere, bilgi veya belgenin talep edildiği konularda noter tasdikli vekâletnamesi bulunan üçüncü şahıslara, mahkeme kararını ibraz eden vasi tayin edilmiş kişilere, vefat edenlere ait veraset ilamında ismi bulunanlara, vekâletname ibraz eden avukatlara dilekçe talep edilmeden askerlik durum belgesi verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.